Visi & Misi

Visi

Menjadikan Maktab Tentera Diraja Sebagai Sebuah Institusi
Pendidikan Berprestasi Tinggi yang Terunggul

Misi

Menyediakan Sistem Pendidikan Berkualiti Dan Berprestasi Tinggi
Secara Menyeluruh Untuk Melahirkan Pemimpin Berwibawa,
Berketrampilan dan Bersasiah Mulia Dalam Sektor Perkhidmatan Awam,
Korporat dan Angkatan Tentera Malaysia