Perutusan Komandan

Aspirasi Komandan

Putera-putera Maktab Tentera Diraja harus dibentuk dan dididik dalam dua aspek yang utama iaitu akademik dan ketenteraan bagi menghasilkan individu yang profesional dan berkaliber, mampu memberikan khidmat bakti yang terpuji serta berupaya menjadi pemimpin yang bermaruah, berakhlak mulia, berintegriti dan mempunyai pegangan agama yang teguh di samping sentiasa mengutamakan kecemerlangan bersandarkan kepada semangat setia kawan yang tinggi dan kukuh.

 

Nilai Teras Utama

Bagi mencapai aspirasi di atas, tiga (3) nilai teras utama harus dimiliki, ditekankan dan diterapkan kepada semua Putera iaitu:

Integriti

Putera-putera harus mempunyai nilai moral dan keperibadian yang cemerlang di dalam melaksanakan sesuatu tindakan dan di dalam pergaulan pada semua peringkat.  Mereka juga harus mempunyai prinsip untuk menghasilkan dan meletakkan kualiti kerja yang bermutu sesuai dengan misi Maktab Tentera Diraja.  Di samping itu, mereka harus menanamkan sifat jati diri yang merangkumi sifat keikhlasan, keterbukaan, ketelusan, amanah, benar, tidak mudah dipengaruhi dan boleh dipercayai.

 Kecemerlangan

Setiap Putera harus berusaha untuk memberikan sepenuh usaha dan tenaga yang terbaik serta mengutamakan kecemerlangan dalam semua bidang dan tugas yang diamanahkan bagi membolehkan Maktab Tentera Diraja diletakkan pada tahap yang tertinggi sesuai dengan visi Maktab.  Mereka hendaklah mampu menerapkan budaya kreativiti dan inovasi dalam melaksanakan tugas bagi mencapai hasil yang berkualiti dan berinovasi.  Penerapan budaya kecemerlangan ini sudah pasti akan memacu ke arah kegemilangan Maktab Tentera Diraja.  Nilai ini seharusnya kekal berterusan dimiliki oleh Putera-putera bagi memastikan kemajuan diri dapat diterapkan dan mampu menghasilkan kecemerlangan biarpun setelah menamatkan pengajian di Maktab ini.

 Semangat Setia Kawan

Semangat setia kawan sesama Putera amat penting bagi memastikan kemajuan dan kecemerlangan Maktab Tentera Diraja di dalam mencapai visi dan misi Maktab ini.  Justeru, sikap bekerjasama, saling membantu dan hormat-menghormati harus diterapkan dalam diri setiap Putera.  Mengamalkan pergaulan yang positif tanpa mengira senior mahupun junior dan tidak mengetepikan budaya ketenteraan yang akan dapat memacu keharmonian Maktab ini dengan cara dan konsep kesamarataan.  Melalui penerapan nilai teras ini, Maktab Tentera Diraja akan menjadi sebuah institusi yang mampu membentuk individu untuk sentiasa bersedia berjuang bersama-sama dalam mengharungi sesuatu penugasan atau aktiviti pada bila-bila masa sahaja.

 

Brig Jen Abdul Halim bin Abu Hassan TUDM

Komandan

16 Julai 2018