Pejabat Tadbir Awam

Bil. Nama Jawatan Telefon
1 Puan Nur Hamira binti Hassan Pegawai Tadbir Awam (PTA) 03-89465547
2 Puan Halijah binti Motaji Ketua Kerani (CC) 03-89465548
3 Pejabat Tadbir Awam 03-89465548